Posts

Showing posts from April, 2014

[Cảm xúc] Quyết tâm

1. Globalized Era Scholarship Tháng 10 năm 2014 2. TLBU Graduate School of Law in Seoul tháng 7 năm 20153. IELTS 8. tháng 3 năm 2015 4. Topik Intermediate tháng 10 năm 2014

[Âm nhạc] Khích lệ tinh thần

Image
Có 1 số bài hát thật hay, khích lệ tinh thần của 1 người luôn cảm thấy gục ngã như mình.

Sẽ cập nhật thường xuyên những gì hay ho nhất :)

1. Who says  - Selena Gonez

2. Hall of Flames - The Script
3.Demons - Imagine Dragon