Posts

Showing posts from February, 2015

(sở thích) ảnh

Image
Ảnh mình tự chụp ^^. Năm mới đến rồi


[Lịch biểu]Tổng kết 2014 và dự định 2015

Với 1 đứa sinh viên, biết đến đâu là giới hạn, và nuôi quyết tâm để bản thân của ngày mai phải cảm ơn mình. Nhìn lại thời gian qua, cảm thấy mỹ mãn.

Ít nhất ở những điểm muốn thành công, đã thành công. Có 1 lần apply vào làm member cho dự án GCP của Aiesec. Nhưng lần đó cảm thấy nản và không hứng thú nên đã bỏ cuộc. Còn có 1 dự án về trẻ em của Liên hợp quốc, 1 chương trình thể thao của ng khuyết tật, mình có apply nhưng đã ko đi train.

Có xin việc làm, dc 1 ngày rồi bệnh. Năm nay vẫn chưa kiếm được tiền nhiều. Có bán quần áo dạo.

Thực tập 2 lần ở 2 nơi, 1 là Officience và 1 là Court 2. 1 về nhân sự ở P&D, 1 là về dân sự
Tham gia 3 vòng loại của TLBU và đã nhận được thư chấp nhận kèm học bổng 50 000 $. Tháng 9.2015 sẽ bay.
Hoàn tất ILV ở vị trí Co-organizer , phụ trách HR.
Kết thúc với Aiesec sau 2 dự án. 1 ở tại trường mình. Đã mang được gần 10 người bay. Trong đó, có người do chính mình tự "dụ" :D. Bạn ấy đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở Indo.
Thực hiện được những thứ mìn…