Posts

Showing posts from October, 2014

[Du học]Tìm trường phù hợp

http://www.hotcourses.vn/study-abroad-info/student-life/nen-hoc-thac-si-vao-thoi-diem-nao/?campaign=11243

Vào đây để cân nhắc có nên học Thạc sĩ ngay sau khi có bằng Cử nhân hay ko
Vào đây để tìm dc trường phù hợp với mình

[Tài liệu]IELTS

Lời khuyên ôn ielts bằng các tài liệu sau:

TÀI LIỆU SỬ DỤNG RÈN LUYỆN THÊM Ở NHÀ
Reading:
1. IELTS Reading actual Test
2. Bộ sách Cambridge IELTS từ quyển 4 – 9
3. Expert Cambridge IELTS Practice Test từ 1- 10
4. Reading strategies for the IELTS Test
5. Improve your IELTS Reading Skills Sam Mc Carter

Writing Task 1:
1. Visual writing about graphs, tables and digrams
2. IELTS for the complete guide to Task 1 Writing
Học kết hợp 2 quyển này

Listening:
1. IELTS Listening actual Test
2. Bộ sách Cambridge IELTS từ quyển 4 – 9
3. Expert Cambridge IELTS Practice Test từ 1- 10
4. Listening strategies for the IELTS Test
5. Improve your IELTS – Listening and Speaking skills Sam Mc Carter

Speaking:
IELTS Speaking recent actual Test and suggested answer
 không sử dụng đề trong quyển này vì những câu hỏi đã cho thi lâu rồi và không được áp dụng cho đề thi thật sắp tới nữa

[Ước mơ] Thông tin 1 số học bổng thạc sĩ

Đây là danh sách những trường mình chọn để apply học bổng .
1. Học bổng GKS
Trường Korea University
Địa điểm :Seoul .
Ngày nộp hồ sơ
Trước 31 tháng 8 hoặc trước 31 tháng 3
3 loại học bổng :
Loại A yêu cầu IELTS 7 hoặc Topik 4, GPA 80/100.
Loại B, C lần lượt 60% và 40% : chĩ cần recommend từ Giáo viên
Ngôn ngữ học : Tiếng Anh.
Học phí + chi phí ăn ở, sinh hoạt  : 3 học kì, 1 học kì là 5000 $

Cái này có brochue.

2. Học bổng : ASEAN Scholars Awards của CP New Zealand dành cho Sv VN

Học bổng toàn phần cả chi phí ăn ở, đi lại, thăm nhà,
GPA chỉ là 1 yếu tố ko phải tất cả.
Cần có hoạt động ngoại khóa, xã hội để bù đắp
Cần thể hiện khả nang đóng góp khi hoàn thành khóa học, đóng góp cho VN

Thời hạn nhận hồ sơ: Trình tự xét duyệt:
01/07/2014: Hạn cuối nộp hồ sơ cho Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội.

Tháng 7-tháng 8/2014: Chính thức sàng lọc hồ sơ, rút ngắn danh sách và Selection Committee sẽ chọn ứng viên phù hợp.

Tháng 9/2014: Moderation Committee sẽ xem xét và phê duyệt hồ sơ.

Tháng 10-11/…