Posts

Showing posts from March, 2017

Set goal

Viết lên đây để nhớ.

Khi kết thúc gần 100 trang luận văn, nghiên cứu về cái "ôn thần" đó xong, sẽ thưởng cho bản thân 1 chuyến đi xa.

Chuyến đi cuối tháng 4 là không tính. Nó là hành xác, không phải đi !

Sau khi kết thúc 2 năm "tu hành" ở đây, sẽ thưởng cho bản thân vài thứ hay ho.

Nhưng quan trọng là, nhiệm vụ cần làm.

Set goal lại cho những quyển sách, nên nghiêm túc về những quyển sách hơn. Sau khi khổ sở với mớ luận văn, sẽ viết lại list sách that that that nghiêm túc.

Còn 1 chuyện đại sự nữa.