Posts

Showing posts from March, 2018

[Cảm]Update Goal

Luôn có 2 quyển sổ tay
1 quyển ghi lại những gì đã đạt được trong tháng.
Trang đầu của quyển set goal cho năm. Trang kế tiếp cho đầu tháng. next là trang cho từng tuần. và check list.
1 quyển ghi lại những gì đã học được từ công việc.

Xóa bớt các app không liên quan. Để điện thoại về lại đúng với công dụng của nó "Phục vụ con người".

Sách : Chính trị, triết học, pháp luật.
Nhạc: Xen kẽ bài Lý, các bài cũ - Bổ sung thêm kỹ thuật tay.

Học : - không phải số lượng bài nhạc đàn được mà là thời gian bỏ ra cho kỹ thuật. Bước thứ 2 mới bàn đến các bản nhạc yêu thích. Tuy nhiên, để có thêm động lực, thì chọn luyện tập kỹ thuật bằng các bài yêu thích, như vậy dễ phiêu hơn.
Chơi: - 1 câu yêu thích như thế này, sau khi sát phạt mấy trận dằn mặt bạn. Chơi cờ vây, quan trọng không phải bắt được bao nhiêu lính, mà là chiếm được bao nhiêu đất. Đồng ý là bắt lính rất đã. Nhưng 1 nước cờ bình định giang sơn còn cool ngầu hơn. Túm lại là nắm key để "phá trận" thì tương đương qua màn …