Posts

Showing posts from June, 2015

[Korean]Tài liệu cơ bản dành cho Tiếng Hàn sơ cấp + Trung cấp

Kiến thức nhập môn : Bảng chữ cái ...
 https://drive.google.com/open?id=0Bwsd_chU5uXRd2w3Y2owYWQtZ28&authuser=0

. Giáo trình

Giáo trình dành cho người Việt Nam :
4 quyển, có luyện nghe, viết, đọc, nói. Rất phù hợp với người VN. Có cả từ vựng soạn sẵn nữa <3 nbsp="" p="">
Quyển 1 :

Click vào đây
quyển 2 :

ở đây


QUyển 3

Đây nà

quyển 4Đây nữa nè

Quyển 3, 4 là về trung cấp. Quyển 1 và 2 là sơ cấp.

Từ vựng TOPIK

Cái này là lúc chưa đổi thi topik

https://drive.google.com/open?id=0Bwsd_chU5uXRfmx3SWFSeWpteWh1dDVwMTNJa0J1emhGUDY3TElFYWpQWU9SQ0NsVVVNM28&authuser=0

Ngữ pháp

1. https://drive.google.com/open?id=0Bwsd_chU5uXRfmx3SWFSeWpteWh1dDVwMTNJa0J1emhGUDY3TElFYWpQWU9SQ0NsVVVNM28&authuser=0

2. https://drive.google.com/open?id=0Bwsd_chU5uXRfmx3SWFSeWpteWh1dDVwMTNJa0J1emhGUDY3TElFYWpQWU9SQ0NsVVVNM28&authuser=0

2 file trên là tóm gọn sơ lược, giống sổ tay í

3.Ngữ pháp tiếng hàn cơ bản : https://drive.google.com/open?id=0Bwsd_chU5uXRd2w3Y2owYWQtZ28&authuser=0

Gia…

[Tiếng Pháp]Tài liệu tự học

Tự học tiếng Pháp, bởi các tài liệu sau, mình tìm trên ggl thì được những trang sau, rất bổ ích.

https://tiengphappro.wordpress.com/category/tai-lieu-hoc-tieng-phap/

Trang này cung cấp cực kì đấy đủ các tài liệu từ cơ bản đến nâng cao

http://tiengphap.org/category/1-giao-trinh-hoc-tieng-phap

https://hoathuvang.wordpress.com/ti%E1%BA%BFng-phap-can-b%E1%BA%A3n/


https://www.youtube.com/watch?v=XRG9Vbjb84M

2 trang cuối, cung cấp kiến thức nền tảng.

Hy vọng, tự học sẽ là tài sản riêng <3 p="">

[Tiếng Hàn]Phần 1. Ngày 1: Đoạn hội thoại thông dụng

1.만나서 반갑습니다.

2.만나게되어서 반갑습니다.

3. 무슨 일이 있습니까?

4. 오늘은 무엇을 하려고 합니까?

5.무엇을 하고 있습니까?

6.예뻐 보 입니다.

7.준비가 잘 해 보입니다.

[Âm nhạc]Trap Queen

Image
Trap Queen :

A bomb-ass female.
The baddest female.
She is loyal to her friends,lives for her family,and gives no fucks to bitter,petty bitches.
She also enjoys listening to trap music.
Source: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Trap+QueenNow that Fetty Wap is blowing up with his hit "Trap Queen" ... he wants to clear up the biggest rumor about how he lost his left eye, and says the truth is as obvious as the nose on his face.

We got the rapper in NYC after a late night TV appearance ... and just as Fetty was schooling our photog about losing his eye to glaucoma -- Fetty's mom popped up and taught him something he never knew about the eye.

You also gotta hear the Jersey native explain why all that talk about him getting blasted with a shotgun ... makes ZERO sense. Watch ... you will definitely say, "Duh!"

Source: http://www.tmz.com/2015/05/06/fetty-wap-eye-story-glaucoma-video/#ixzz3cQY0cZsK

DUH Definition / DUH Means
The definition of DUH is "Of cou…