Posts

Showing posts from December, 2016

[Cảm]Những điều phải làm trước khi chết

Suy nghĩ tích cực. Làm gì để lúc chết hả hê nào.
Làm gì để đến lúc tốt nghiệp có thể ha ha mà cười, cuối cùng cũng thoát khỏi cái chỗ này nào.

Những điều phải làm trước khi chết:
1. Ngoại ngữ

Còn rất nhiều thứ cần tìm hiểu, nhiều nơi cần đến
2. Nhạc cụ

Một sức hút khó cưỡng
3.Phần mềm

Làm thâu đêm không bao giờ chán
4.Thu thập visa

Nhiều nơi cần đến. Đi nhiều mới trẻ ra được

Cốt lõi:
1. Cha mẹ
2.Gia đình
3.Bạn hữu.

3 điều trở thành lí do cho việc kéo dài những năm sống

Ao ước
1.Sách

Kiến thức cả nhân loại nằm hết trong này. Dễ như vậy mà không làm được sao?

Enjoy chứ không phải là chạy sấp chạy ngửa nhé.

Chúc bạn chết yên lành và ngậm mồm than thở lại.