Posts

Showing posts from November, 2015

[Piano]Piano Rocket - Tự học Piano

1. By English.
2. By French
3.By Vietnamese

- Tự học thành tài :3

https://drive.google.com/folderview?id=0Bwsd_chU5uXRWi0zSWFCVXMtWTQ&usp=sharing

[Nhạc]Nữ nhi hồng

Image
Nữ nhi hồng, là rượu nổi tiếng của Giang Nam, cơ hồ người của cả đại giang nam bắc đều biết đến cái tên dịu dàng này.
Nữ nhi hồng, là rượu người cha chôn xuống khi con gái mới sinh ra, luôn chôn tới khi người con gái lấy chồng mới lấy lên uống. Đó là rượu hạnh phúc, rượu chúc phúc.
Ở cổ đại, có một cô gái ở trong ngày xuất giá, người chồng bị bắt đi sung quân. Từ đây là một đi không trở lại.
Vài chục năm đi qua, cô gái biến thành một bà lão, hũ nữ nhi hồng chưa kịp uống năm nào luôn luôn được đặt dưới giường của cô gái.
Cuối cùng cũng có một ngày cô ấy gặp lại người chồng mà bản thân mong nhớ ngày đêm nhiều năm.
Nhưng người chồng đó cũng đã thành chồng của một người khác trong hơn bốn mươi năm.
Khi cô nhìn thấy anh ta, anh ta chính đang cười với người cháu trai của mình, đó là một nụ cười đầy hạnh phúc.
Cô không khóc cũng không đi tìm gặp hắn. Chỉ yên lặng về nhà, lấy ra hũ nữ nhi hồng đã cất giữ hơn sáu mươi năm, ngồi ở bờ sông, nghe tiếng dòng nước chảy, từ từ uống.
Nữ nhi hồng cạn dần, cuố…