Posts

Showing posts from January, 2017

[Cảm]Lương

Tiền lương lần đầu nhận được ở nơi làm mới, đã được quyết định mục đích sử dung. Cảm thấy rất ý nghĩa và có động lực phấn đấu hơn.

Những lần trước dung để mua quà sinh nhật cho gia đình.

Lần này sẽ là 1 chuyến du lịch, qua đây tham dự lễ tốt nghiệp của con gái và du lịch đảo, hy vọng ba mẹ sẽ vui vẻ.

Viết lên đây để ghi nhớ mục đích và tiếp tục giữ động lực.