Posts

Showing posts from February, 2018

[2018] Next goal

Hoạch định từng bước thế thôi chứ thực ra khi viết ra những dòng này là tương đương bỏ đi 1 vài thứ.

1. UN - Tài liệu là lọc ra 30 bài cộng với luyện viết tay.
2. VNese Zither (12)
3. Guzheng  (12)
Mỗi tháng thaọ 1 bản thì 1 năm là 12 bản. Ngoài các bài dân ca, nhạc trẻ, mình muốn thử các bản cải lương và nhạc cung đình để xem thế nào.
Còn sở thích vẫn là cổ phong nên cần Guzheng cho việc đó. 
4. 6 thứ tiếng còn dang dở, 1 số đang trên đà, 1 số đang thành hình. Vạch ra hướng rồi theo nó mà thực hiện thôi.
5. Mĩ, Pháp, Thụy Sĩ, Canada hay VN? Khi có quá nhiều con đường và phải chọn một, bỗng dưng lại chỉ muốn đi ngủ.

---
1. Khỏe hơn 1 tí.
2. Tự nấu ăn hoặc ăn những món bản thân thích
3. Bớt lười lại
4. Thêm thời gian đọc sách.
5. Dậy sớm 1 tí.
6. Dành 1 góc để thở ( để thiền, để nhìn lại)
7. Thử đi chậm lại chút.
8. Lạc quan hơn chút.

---
Muốn đi hái nho
Bớt lười lại T.T