Posts

Showing posts from May, 2014

[Cảm] Đi làm

Ngày 7-5 -014 : ngày đi làm lần thứ hai
Ấp ủ ý định kinh doanh .