[Cảm] Đi làm

Ngày 7-5 -014 : ngày đi làm lần thứ hai
Ấp ủ ý định kinh doanh .

Comments

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.