Posts

Showing posts from February, 2017

[Cảm]Nửa năm còn lại thì làm gì

Image
Nên làm gì? Ở đâu?

2016 đã trôi qua như 1 cái thở phào nhẹ nhõm, những chuyện buồn, không vui đã đi qua, bạn đã lớn hơn qua cái năm 2016 đó.
2017 thì làm gì, nửa năm còn lại phải làm gì? ở đâu?