[Tiếng Pháp]Tài liệu tự học

Tự học tiếng Pháp, bởi các tài liệu sau, mình tìm trên ggl thì được những trang sau, rất bổ ích.

https://tiengphappro.wordpress.com/category/tai-lieu-hoc-tieng-phap/

Trang này cung cấp cực kì đấy đủ các tài liệu từ cơ bản đến nâng cao

http://tiengphap.org/category/1-giao-trinh-hoc-tieng-phap

https://hoathuvang.wordpress.com/ti%E1%BA%BFng-phap-can-b%E1%BA%A3n/


https://www.youtube.com/watch?v=XRG9Vbjb84M

2 trang cuối, cung cấp kiến thức nền tảng.

Hy vọng, tự học sẽ là tài sản riêng <3 p="">

Comments

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.