[Korean]Tài liệu cơ bản dành cho Tiếng Hàn sơ cấp + Trung cấp

Kiến thức nhập môn : Bảng chữ cái ...
 https://drive.google.com/open?id=0Bwsd_chU5uXRd2w3Y2owYWQtZ28&authuser=0

. Giáo trình

Giáo trình dành cho người Việt Nam :
4 quyển, có luyện nghe, viết, đọc, nói. Rất phù hợp với người VN. Có cả từ vựng soạn sẵn nữa <3 nbsp="" p="">
Quyển 1 :

Click vào đây
quyển 2 :

ở đây


QUyển 3

Đây nà

quyển 4 Đây nữa nè

Quyển 3, 4 là về trung cấp. Quyển 1 và 2 là sơ cấp.

Từ vựng TOPIK

Cái này là lúc chưa đổi thi topik

https://drive.google.com/open?id=0Bwsd_chU5uXRfmx3SWFSeWpteWh1dDVwMTNJa0J1emhGUDY3TElFYWpQWU9SQ0NsVVVNM28&authuser=0

Ngữ pháp

1. https://drive.google.com/open?id=0Bwsd_chU5uXRfmx3SWFSeWpteWh1dDVwMTNJa0J1emhGUDY3TElFYWpQWU9SQ0NsVVVNM28&authuser=0

2. https://drive.google.com/open?id=0Bwsd_chU5uXRfmx3SWFSeWpteWh1dDVwMTNJa0J1emhGUDY3TElFYWpQWU9SQ0NsVVVNM28&authuser=0

2 file trên là tóm gọn sơ lược, giống sổ tay í

3.Ngữ pháp tiếng hàn cơ bản : https://drive.google.com/open?id=0Bwsd_chU5uXRd2w3Y2owYWQtZ28&authuser=0

Giao tiếp

1. câu và từ hội thoại https://drive.google.com/open?id=0Bwsd_chU5uXRd2w3Y2owYWQtZ28&authuser=0

2. 1 số cấu trúc câu https://drive.google.com/open?id=0Bwsd_chU5uXRd2w3Y2owYWQtZ28&authuser=0

3. Tự học giao tiếp https://drive.google.com/open?id=0Bwsd_chU5uXRd2w3Y2owYWQtZ28&authuser=0


Chúc chúng ta học tốt <3 p="">

Comments

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.