[Cảm] Khác biệt

Tôi năm 3 Đh quen cô bé năm 1 Đh trong 1 lần lập team để qua vòng phỏng vấn của 1 tổ chức cỡ "bự".
Tôi pass, cô bé ấy thì không.
1 năm sau, tôi thấy cô bé ấy đăng lên fb cam kết 1 năm sau đi học ở Đức. Còn tôi rời khỏi tổ chức đó.
1 năm sau nữa, tôi ở HQ, còn cô bé ấy ở Đức, bỏ ngang việc là 1 SV của 1 trường danh tiếng ở đất SG.
 
Con cá mất là con cá to. Cái không nhìn thấy được lại là cái không bao giờ có được.
 
Có câu chuyện kể về người giàu, làm khó người nghèo.
 
Đại ý rằng, cái gì không biết thì sạch, biết rồi thì không sạch nữa.
 
 
 


Comments

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.