[Cảm]Kết thúc và khởi đầu

Kết thúc của 1 việc là khởi đầu cho 1 việc mới.

Ban đầu muốn viết điều gì đó về những đất nước mình có may mắn được đi qua. Nhưng kết lại tất cả lại là khao khát được đến nơi đó 1 lần nữa.

Bắt đầu cho kế hoạch 3 năm để thực hiện điều này.
Và 6 năm cho lời mình từng nói với chú nhân viên hải quan.

Tuổi trẻ ấy, là không có thời gian. Còn dám đi, còn chưa sợ mệt thì còn là tuổi trẻ.

Tốt nhất là không nên nói cái kế hoạch ra, giữ trong đầu và thực hiện nó. Vì khi nói ra, số ng cho là bạn điên thì nhiều không đếm xuể. Nhưng khi bạn thực hiện được rồi, thì số người tìm bạn xin ý kiến cũng nhiều y chang như vậy.

Đã qua 1 lần, còn ngây thơ lần thứ 2 à?

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.