[Cảm] Happy birthday

Để lại trang trắng ở đây


...và trích dẫn từ "Tiệm tạp hóa Namiya" nếu bác ấy có gửi gì đó rep thư cho mìnhComments

Post a Comment

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.