[Nhạc] Tôi hy vọng có thể mở bài nhạc này trong lễ tang của tôi.
1. Tuổi 20 sắp trôi qua.
2. Vẫn chưa đi đủ để biết đủ.
3. Thích một mình nhưng vẫn ghét cô đơn.
4. Cái gì quan trọng phải nói 3 lần

Play it in my funeral

Comments

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.