[Nhạc]Mai Hoa Tuyết

Mei Hue Xue
Mai Hoa Tuyết

http://www.woim.net/song/24985/mei-hua-xue-mai-hoa-tuyet.html

Cảm giác thật mênh mông, khi lại réo rắt.
Nhớ lại thời gảy đàn tranh, theo phái Thúy Yên mà chu du trên yên ngựa quá đi.

https://www.youtube.com/watch?v=v3iLtTW6pmU

Comments

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.