[Luật] Slide hình sự

download here.


Toàn là slide hình sự. Nhìn muốn nản.....

Comments

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.