[Luật]Kỹ năng tư vấn quyền sở hữu trí tuệ

một tài liệu của Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với dự án đối tác tư pháp JPP bồi dưỡng cho các Luật sư Việt Nam về "Kỹ năng tư vấn quyền sở hữu trí tuệ". Đây không phải là tài liệu mang tính lý luận hàn lâm mà tài liệu này giúp chúng ta nhận diện lý luận pháp luật sở hữu trí tuệ dưới góc nhìn thực tế của một người vận dụng pháp luật như thế nào.

Tài liệu dưới hình thức văn bản hóa các file powerpoint, nên sẽ không chi tiết quá mức mà nó cung cấp các note chính. Nếu muốn nắm tổng quát về sở hữu trí tuệ, tài liệu vẫn có thể làm được nhiệm vụ này.

Download tại đây

Được chia sẻ bởi LS Nguyễn Thành Trung

Comments

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.