[LUẬT]Sở hữu trí tuệ


1. Bộ sách về SHTT, sách dành cho Doanh nghiệp. Suy đến cùng, khi Doanh nghiệp đến nhờ Ls tư vấn về vấn đề SHTT, Ls cần tư vấn tốt nhất cho DN không phải bằng kiến thức cao của Ls mà Ls cần phải biết DN muốn biết gì, hiểu gì, tư duy của DN như thế nào... để có cách tư vấn tốt nhất mà DN hiểu và tin tưởng. Vì vậy, bộ sách viết cho DN nhưng lại ngầm cung cấp cho Ls cách thức diễn đạt, đặt vấn đề và tư vấn với đối tượng là DN.
Với lại, cách trình bày của Bộ sách không trình bày theo văn phong của 1 giáo trình nên nó có thể sẽ không cung cấp những lý luận chuyên sâu, nhưng nó lại cung cấp một cái nhìn và kiến thức tổng quan nhất về SHTT.

download here

2. Update tháng 3 năm 2016

1 quyển cũng về SHTT, của thầy Lê Nết. Lúc trước trong khi tìm tài liệu để ôn thi đã tìm được, viết khá dễ hiểu. Mình thì dùng làm tài liệu tham khảo.

Quyền sở hữu trí tuệ - Tài liệu bài giảng

Comments

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.