[Nhạc] Acapella - Karmin
Nhạc hay , bấn loạn. Rap và beat hay ...............
Lời thì....têu tếu . :))

Comments

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.