[Film]Joy-Sau này hãy xem lại nếu cần

Joy - NGƯỜI PHỤ NỮ MANG TÊN "NIỀM VUI"

Nếu, Nếu như lần đó kiên trì hơn.

Be Strong. Girl 

Comments

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.