[Sách]kho sách

2 tháng 1 quyển. 1 năm 6 quyển. Quá chậm
Làm sao đọc sách không cần dùng từ điển?
Càng ngày quyển sách dày mà sáng thứ 2 mình học đã bớt những chỗ take note để dịch cho rõ ra rồi. Nhưng sau đó cũng là thời gian dài.

Kho sách ở đây : gần như là đọc cả đời

https://archive.org/details/texts?&sort=-downloads&page=2

http://www.openculture.com/free_ebooks

https://americanenglish.state.gov/resources/edgar-allan-poe-storyteller

https://archive.org/details/AlfredAyer.

Quyển này không phải chuyên ngành của mình. Khó cho người ngoại đạo.

Đang đọc quyển Kiêu hãnh và định kiến, ở đây giá sách mình mua là $6. Thời điểm tháng 5, sắp thi cuối kì.

Comments

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.