[Cảm]Bánh bèo vô dụng

Cái thể loại hết thuốc chữa. Phải dùng 1 khỏa Cửu trọng đan tẩy tinh phạt tủy mới nâng cấp lên được, không cầu Tiên thiên linh mạch nhưng ít nhất phải thay da đổi thịt, đổi đi cái não mới để thông minh 1 chút.

Sao học hoài không hiểu vậy nè.

Lần đầu tiên ở 1 đất nước khác ra 1 dạng thể thống cống rãnh chê không ngửi được.

Oa

Một bộ mặt khả ái liếc nhìn khinh bỉ -_-

Comments

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.