[Film] I Give My First Love to You

. Phim Nhật
. 2009
. Nếu biết trước tuổi thọ là năm chưa đến 20 ?
. Ngày trước, có khi hỏi mẹ, có phải con là phù thủy không? Nhưng vì đợi đến năm con 16t mới được biết?
.Ước được chết đi 1 chốc, để xem mọi người khóc vì mình, để xem mẹ còn la mình nữa không.
.Takuma
.Thời gian

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.