[Korean]Top 15 câu hỏi hay bị hỏi trong tiếng Hàn.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=nqNzvwhF4nQ

1. 몇 살이세요? -------------How old are you ------ Hỏi tuổi
-> ...... - 살이세요.

2.뭐라고 했어요?  ------------- Nghe ko rõ, hỏi lại hoặc có ngược chọc giận, hỏi lại để thể hiện  thái độ --------What did you say?

3. 생일이 언제예요? ------------- Ngày birthday

4. 어디 출신이세요?----------- Đến từ nước nào - người xứ nào?

5.어디에 사십니까? ------------- Sống ở đâu?

6.어디에서 일해요?--------------Làm ở đâu

7.어떻게 지내세요?------------- Lâu rồi ko gặp, khỏe hông?

8.이거 뭐예요?--------------- Cái này là cái gì?

9. 이름이 뭐예요?-------------- Tên gì : What's ur name?

10. 전화번가 뭐예요?------------- Số đt?

11. 한국 음식을 좋아합니까?---------------Thức ăn Hàn quốc ngon hông? Hông - cay muốn nhập viện.

12. 한국어 공부한 지 얼마나 됐어요?------------Học tiếng Hàn bao lâu rồi

13. 안국어를 어디서 배워습니까?-------------------Học tiếng Hàn ở đâu thế

14.한국에 가  본 적이  있습니까?------------------tới Hàn bao giờ chưa?

15.화장실은 어디에 있습니까?-------------------Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Đi ngoài đg, chả biết nó là bathroom hay cái gì, muốn kiếm toilet cứ vơ đại, họ vẫn biết mà chỉ, nên đinh ninh từ đó hiểu là toilet :v

Comments

 1. 1. 몇 살이세요? -------------How old are you ------ Hỏi tuổi
  -> ...... - 살이세요.

  Chỗ này hình như bạn có nhầm lẫn ở câu trả lời rồi.
  Cấu trúc 이세요 không dùng để nói về bản thân mình đâu, vậy nên đâu thể dùng để nói về tuổi của mình được :>
  Câu 13 động từ bạn ghi nhầm kìa.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.