[Nhạc]Somewhere only we know

Có cả bản tiếng Pháp và bản tiếng Anh. Bản do Lily Allen trình bày, cảm thấy là hay nhất.

Comments

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.