[Bài hát] Hồ Ly Trắng
Thể hiện:(白狐)-Vũ thiên&Dương mạn (杨蔓&雨天)Không nói là động lòng người, nhưng đủ để chua xót cho cả tình yêu, cho cả nỗi xót xa.

Comments

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.